Nạp vcoin

Từ thẻ cào trả trước

Bạn vui lòng nhập seri và mã thẻ dưới lớp tráng bạc trên thẻ và tài khoản VTC cần nạp Vcoin

Loại thẻ
Thẻ Vcoin
Số seri
Mã Thẻ
Tài khoản VTC cần nạp
Mã kiểm tra
 

Chú ý: Hệ thống sẽ khóa chức năng nạp bằng thẻ Vcoin của tài khoản khách hàng 1 ngày nếu khách hàng nhập sai mã số thẻ cào 3 lần liên tiếp. Đề nghị quý khách hàng nhập chính xác số seri ghi trên thẻ cào. Chúng tôi chỉ giải quyết khiếu nại cho các trường hợp nhập đúng số seri và mã thẻ.
Xem hướng dẫn chi tiết nạp Vcoin qua thẻ cào tại đây.
Nạp Vcoin Website duy nhất của hệ thống tài khoản VTC